سدیر جپاروف می گوید که او قصد دارد روابط با ترکیه را به سطح بالایی برساند

سدیر جپاروف می گوید که او قصد دارد روابط با ترکیه را به سطح بالایی برساند

Tainynews – سادیر جپاروف گفت که قصد دارد روابط با ترکیه را به سطح بالایی برساند.

وی گفت که روابط قرقیزستان و ترکیه همیشه خوب است.

جپاروف در 10 ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد روابط با ترکیه گفت: “ما آنها را بهبود خواهیم بخشید و آنها را به سطح بالایی خواهیم رساند.”

جپاروف تأکید کرد که قصد دارد روابط خود را با همه کشورها ، به ویژه کشورهای همسایه بهبود بخشد.

Author: admin