جاپاروف – شریک اصلی استراتژیک روسیه در قرقیزستان –

جاپاروف – شریک اصلی استراتژیک روسیه در قرقیزستان –

Tainynews به دنبال اعلام نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی ، در مورد روابط با روسیه ، سدیر جپاروف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: روسیه شریک اصلی استراتژیک قرقیزستان است.

وی افزود: “ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشترک زندگی کرده ایم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما 30 سال با روسیه شریک استراتژیک باقی مانده ایم.”

Author: admin