نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان از ساعت 8.00 صبح روز 11 ژانویه: سدیر جپاروف با 79.2٪ آرا پیشرو است

نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان از ساعت 8.00 صبح روز 11 ژانویه: سدیر جپاروف با 79.2٪ آرا پیشرو

Tainynews – نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان از ساعت 8.00 صبح 11 ژانویه:

Author: admin