54 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

54 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 839 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

10 بیمار (1.1٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

543 بیمار (64.7٪) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

232 بیمار (6/27 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

54 بیمار (6.4٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

1،241 بیمار در خانه از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

Author: admin