رئیس جمهور قزاقستان پیروزی یاپاروف را به وی تبریک گفته ، برای دیدار از کشورش دعوت می کند

رئیس جمهور قزاقستان پیروزی یاپاروف را به وی تبریک گفته ، برای دیدار از کشورش دعوت می کند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان در 11 ژانویه اعلام کرد ، کسیم-جمارت توکایف ، رئیس جمهور قزاقستان ، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان را به سدیر جپاروف تبریک گفته است …

Author: admin