حدود هزار نفر در میدان آلا تو جمع می شوند تا پیروزی چشمگیر سدیر جپاروف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را جشن بگیرند

حدود هزار نفر در میدان آلا تو جمع می شوند تا پیروزی چشمگیر سدیر جپاروف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را جشن بگیرند

Tainynews – حدود 1000 نفر در میدان مرکزی آلا توو بیشکک تجمع کردند تا پیروزی سدیر جپاروف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را که 79.2٪ آرا را به دست آورد جشن بگیرند.

کنسرت خوانندگان محلی پاپ و فولکلور از ساعت 3.00 بعد از ظهر آغاز شد.

برگزار کنندگان این رویداد گفتند که این پیروزی یک نامزد نیست ، بلکه پیروزی همه مردم است.

پلیس از ساعت 1.00 بعد از ظهر خیابان های منتهی به میدان مرکزی را مسدود کرد. امروز.

Author: admin