رئیس جمهور منتخب جپاروف می گوید: “ما تعدادی ایده برای بهبود اقتصادی در قرقیزستان داریم”

رئیس جمهور منتخب جپاروف می گوید: “ما تعدادی ایده برای بهبود اقتصادی در قرقیزستان داریم”

Tainynews – سادیر جپاروف ، رئیس جمهور منتخب در اجتماع بیشکک برای جشن پیروزی خود در 11 ژانویه ، گفت: “ما تعدادی ایده برای بازگرداندن اقتصاد قرقیزستان داریم.”

وی گفت: “من اراده سیاسی برای اجرای آنها دارم تا زندگی مرفهی برای مردم بسازم.”

وی به منابع طبیعی فراوانی از جمله کوه ، آب ، طبیعت ، زمین اشاره کرد که باید برای نسل های آینده حفظ شود.

وی قول خدمات عادلانه به مردم و آینده کشور را داد.

Author: admin