سادیر جپاروف قصد دارد با سایر نامزدهای ریاست جمهوری دیدار کند

سادیر جپاروف قصد دارد با سایر نامزدهای ریاست جمهوری دیدار کند

Tainynews – در میدان آلا-توو خطاب به هوادارانش که پیروزی خود را در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری جشن می گیرند ، سدیر جپاروف می خواهد با دیگر نامزدهای ریاست جمهوری دیدار کند.

جپاروف از دیگر نامزدهای ریاست جمهوری تشکر کرد.

“آنها توسط مردم مشهور و قابل احترام هستند. آنها می خواهند کشور را توسعه دهند و من برای آنها برای آنها احترام قائلم. به محض تصدی دفتر ریاست جمهوری ، من رقبای خود را برای جلسه دعوت می کنم. ما تفرقه نمی اندازیم. ما به وحدت نیاز داریم ، “سدیر جپاروف گفت.

Author: admin