تعداد افراد بیکار ثبت شده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اواخر نوامبر 2020 3،488،100 نفر بود

تعداد افراد بیکار ثبت شده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اواخر نوامبر 2020 3،488،100 نفر بود

Tainynews – بر اساس اطلاعات کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، تعداد افراد بیکار ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا پایان نوامبر سال 2020 ، 3،488،100 نفر بود.

این میزان 3.8٪ از نیروی کار را نشان می دهد.

در مقایسه با نوامبر 2019 ، تعداد افراد بیکار ثبت شده 3.6 برابر افزایش یافته است.

Author: admin