کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در قزاقستان را اعلام کرد ، 3 حزب کرسی ها را بدست آوردند

کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در قزاقستان را اعلام کرد ، 3 حزب کرسی ها را بدست آوردند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان نتایج اولیه انتخابات Mazhilis پارلمان قزاقستان را اعلام کرد.

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان داد که حزب حاکم نور اوتان 71.09٪ را به دست آورد. مهمانی Ak Zhol – 10.95٪ حزب خلق قزاقستان – 9.10٪ ؛ در حالی که حزب اویل و حزب عدال با 5.29٪ – 3.57٪ آرا از آستانه 7 درصد عبور نکردند.

انتخابات پارلمانی در قزاقستان در تاریخ 10 ژانویه برگزار شد.

Author: admin