قاضی دادگاه عالی قرقیزستان پس از رونمایی از دارایی مجلل ، به دنبال دارایی غیرقانونی است

قاضی دادگاه عالی قرقیزستان پس از رونمایی از اموال لوکس ، به دنبال دارایی غیرقانونی است

Tainynews – سرویس مبارزه با فساد کمیته امنیت ملی گفت: – تحقیقات جنایی در مورد ثروت غیرقانونی علیه قاضی دادگاه عالی قرقیزستان آغاز شد …

Author: admin