چین به توسعه روابط دوستانه با قرقیزستان ادامه می دهد – وزارت امور خارجه

چین به توسعه روابط دوستانه با قرقیزستان ادامه می دهد – وزارت امور خارجه

Tainynews سفارت چین در مورد نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی با اشاره به وزارت امور خارجه چین گفت: چین به عنوان یک همسایه دوست و یک بخش استراتژیک از قرقیزستان ، همیشه به مسیر توسعه توسط قرقیزستان احترام می گذارد.

Author: admin