3 مرگ از Covid-19 ثبت شده در قرقیزستان

3 مرگ از Covid-19 ثبت شده در قرقیزستان

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت امروز در یک جلسه مطبوعاتی گفت: سه بیمار در طی روز گذشته به دلیل عفونت ویروس کرونا مردند.

دو مرگ در بیشكك ، یكی در منطقه ایسیك كول ثبت شد.

تعداد کل مرگ و میر ناشی از عفونت ویروس کرونا به 1،374 نفر رسیده است. آنها شامل 424 مورد تایید شده ویروس کرونا در PCR و 950 مورد ذات الریه ویروس کرونا هستند.

Author: admin