رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت

رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سدیر جپاروف را تبریک گفت

Tainynews – تیم تبلیغاتی جپاروف گفت: امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان را به سدیر جپاروف تبریک گفت …

Author: admin