ناظران قرقیزستان در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کردند

ناظران قرقیزستان در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کردند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد – 14 نماینده قرقیزستان به عنوان ناظر بین المللی در انتخابات پارلمانی در قزاقستان در 10 ژانویه شرکت کردند …

Author: admin