طی یک هفته 30 نفر بر اثر ویروس کرونا در قزاقستان مردند

طی یک هفته 30 نفر بر اثر ویروس کرونا در قزاقستان مردند

Tainynews – وزارت بهداشت در 12 ژانویه اعلام کرد که قزاقستان 30 مرگ ناشی از ویروس کرونا را از 4 تا 10 ژانویه ثبت کرده است.

مرگ و میر جدید در 10 منطقه کشور ، از جمله شهر آلماتی گزارش شده است – 8؛ منطقه آلماتی – 4؛ منطقه قزاقستان شرقی – 4؛ شهر نور سلطان – 4؛ منطقه Atyrau – 3 ؛ منطقه Aktobe – 2؛ منطقه پاولودار – 2؛ منطقه ژامبیل – 1؛ منطقه قزاقستان غربی – 1؛ منطقه Kostanay – 1.

از ابتدای شیوع همه گیر ، تلفات قزاقستان در اثر ویروس کرونا به 2349 نفر رسیده است.

Author: admin