مادوماروف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، اظهار داشت كه CEC از تقاضا برای آزمایش مكرر صندوق های رای گیری خودكار چشم پوشی كرد

مادوماروف ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، اظهار داشت كه CEC از تقاضا برای آزمایش مكرر صندوق های رای گیری خودكار چشم پوشی كرد

Tainynews – آداخان مادوماروف در بیانیه خود گفت: “کاندیدای ریاست جمهوری آداخان مادوماروف ، کاناتبک ایسایف و کورمان بیک ایمانالیف از کمیسیون مرکزی انتخابات خواستار انجام آزمایش صندوق های رای گیری خودکار به طور مکرر شدند ، اما این بار با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری و جامعه مدنی ،

Author: admin