55،000 پس از شیوع ویروس کرونا از خارج به قرقیزستان بازگشتند – معاون نخست وزیر

55،000 پس از شیوع ویروس کرونا از خارج از کشور به قرقیزستان بازگشتند – معاون نخست وزیر

Tainynews – الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر در نشست کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان قرقیزستان گفت: – یک کار گسترده برای تخلیه شهروندان قرقیزستان گرفتار در خارج از کشور پس از شیوع ویروس کرونا انجام شد …

Author: admin