یک جنایتکار دیگر بازداشت شده در سوزاک

یک جنایتکار دیگر بازداشت شده در سوزاک

Tainynews – سرویس مطبوعاتی اداره امور داخلی منطقه گزارش داد – یکی از اعضای یک گروه جنایتکار سازمان یافته ملقب به پاکیر کالا در منطقه سوزک منطقه جلال آباد بازداشت شد …

Author: admin