قزاقستان 766 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان 766 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 13 ژانویه گزارش داد که 766 نفر روز گذشته در قزاقستان از نظر ویروس کرونا ویروس مثبت داشتند.

شهر نور سلطان 114 مورد جدید را تأیید کرد ، شهر آلماتی – 111 مورد. منطقه Kostanay – 75 ؛ منطقه آتیراو – 73؛ منطقه Akmola – 63 ؛ منطقه آلماتی – 61؛ منطقه قزاقستان شمالی – 54؛ منطقه پاولودار – 48؛ منطقه قزاقستان غربی – 43؛ منطقه کاراگاندا – 39؛ منطقه قزاقستان شرقی – 37؛ منطقه Mangistau – 15؛ شهر شیمکنت – 11؛ منطقه ژامبیل – 10؛ منطقه ترکستان – 8؛ منطقه Kyzylorda – 3؛ منطقه Aktobe – 1.

در مجموع 164،477 مورد ویروس کرونا در کشور تاکنون تأیید شده است.

Author: admin