کنترل ویروس کرونا بسیار دشوار است ، اگر کودکان در قرقیزستان به نسخه جدید COVID-19 مبتلا شوند – وزیر بهداشت

کنترل ویروس کرونا بسیار دشوار است ، اگر کودکان در قرقیزستان به نسخه جدید COVID-19 مبتلا شوند – وزیر بهداشت

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت ، گفت: در صورت ابتلا به ویروس کرونا در ویروس کرونا در کودکان قرقیزستان ، کنترل ویروس کرونا بسیار دشوار است.

بیشکک از نظر تعداد ویروس های کرونا ویروس در جایگاه اول قرار دارد. وزیر گفت: خطرهای انقباض ویروس کرونا با بازگشایی مدارس دولتی و کودکستان ها افزایش می یابد.

وزیر بهداشت گفت: “کودکان بدون رعایت اقدامات احتیاطی در ارتباط خواهند بود. تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا و مقامات محلی باید در مورد زمان و نحوه بازگشایی م institutionsسسات آموزشی تصمیم بگیرند.”

Author: admin