یک جنایتکار بازداشت شده در بیشکک: GKNB

یک جنایتکار بازداشت شده در بیشکک: GKNB

Tainynews کمیته امنیت ملی در 13 ژانویه گفت – عضو گروه جنایتکار سازمان یافته آلتینبک ابراهیموف ملقب به آلتوها در بیشکک بازداشت شد.

وی در تاریخ 13 ژانویه بازداشت و به بازداشتگاه پیش از محاکمه منتقل شد.

تحقیقات از فرد دستگیر شده در جریان است.

پیش از این ابراهیموف برای گفتگوی پیشگیرانه با وزارت کشور احضار شده بود.

Author: admin