این هنرمند قرقیزستانی بیماران ویروسی کرونا و داوطلبان را به تصویر کشید

این هنرمند قرقیزستانی بیماران ویروسی کرونا و داوطلبان را به تصویر کشید

Tainynews – Taalaibek Usubaliev ، رئیس اتحادیه هنرمندان قرقیزستان ، مجموعه ای از نقاشی های داوطلبان و بیماران COVID-19 را در قرقیزستان ارائه داد.

این هنرمند اوج بیماری همه گیر ویروس کرونا را که در تابستان سال 2020 در قرقیزستان رخ داد ، به تصویر کشید.

Author: admin