در صورت ثبت نوع جدید COVID-19 در قرقیزستان – کلیه مدارس و دانشگاهها تعطیل می شوند – وزارت آموزش و پرورش

در صورت ثبت نوع جدید COVID-19 در قرقیزستان – کلیه مدارس و دانشگاهها تعطیل می شوند – وزارت آموزش و پرورش

Tainynews معاون وزیر آموزش و علوم نورلان عموروف امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – در صورت ثبت نوع جدید COVID-19 در قرقیزستان ، همه مدارس و دانشگاه ها تعطیل می شوند …

Author: admin