قزاقستان 124 مورد جدید از ذات الریه COVID-19 گزارش کرد

قزاقستان 124 مورد جدید از ذات الریه COVID-19 گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 13 ژانویه اعلام کرد که قزاقستان 124 مورد جدید از ذات الریه COVID-19 را برای روز گذشته گزارش کرده است.

همچنین 4 مرگ و 173 مورد بهبودی ناشی از چنین ذات الریه در 12 ژانویه گزارش شده است.

از اول آگوست ، در مجموع 46499 مورد ، 530 مورد مرگ و 34118 مورد بهبودی گزارش شده است.

Author: admin