دبیرکل سازمان همکاری شانگهای پیروزی جاپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای پیروزی جاپاروف در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت

Tainynews – تیم مبارزات جپاروف در تاریخ 13 ژانویه گزارش داد ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ولادیمیر نوروف پیروزی سدیر جپاروف در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را تبریک گفت …

Author: admin