وزرای خارجه قرقیزستان و تاجیکستان در مورد درگیری مسلحانه مرزی گفتگو می کنند

وزرای خارجه قرقیزستان و تاجیکستان در مورد درگیری مسلحانه مرزی گفتگو می کنند

Tainynews – وزرای امور خارجه قرقیزستان و تاجیکستان امروز در رابطه با درگیری مسلحانه در مرز قرقیز و تاجیکستان گفتگوهای تلفنی برگزار کردند.

وزرای خارجه ضروری دانستند كه اقدامات مشترک برای تنظیم مناقشه مرزی را هماهنگ كنند.

به منظور كاهش ارزش اوضاع و جلوگيري از عود حوادث مشابه در آينده ، اهميت كاربردي از راه دور در بين جمعيت مناطق مرزي مورد تاكيد قرار گرفت.

Author: admin