3 مرزبان قرقیز در انفجار مرزی قرقیز و تاجیک زخمی شدند

3 مرزبان قرقیز در انفجار مرزی قرقیز و تاجیک زخمی شدند

Tainynews سرویس مرزی دولتی گفت: سه مرزبان سرویس مرزی کشور قرقیز در یک تیراندازی در مرز قرقیزستان و تاجیکستان در 8 مه زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است که آتش سوزی بین مرزبانان قرقیز و تاجیک در حال حاضر متوقف شده است.

سرویس مرزی قرقیز گفت: کارمندان تاجیک به طور غیر منتظره آتش گروهی علیه مرزبانان و شهروندان مرزی قرقیزستان گشودند.

نمایندگان مرزی قرقیزستان در منطقه باتکن برای تثبیت اوضاع ، با نمایندگان مرزی تاجیکستان در منطقه ایسفرا جلساتی برگزار می کنند.

سرویس مرزی دولت قرقیزستان گفت: درگیری بین شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل استفاده از یک قطعه زمین در منطقه چک در منطقه باتکن رخ داد. قطعه زمین مورد اختلاف است ، اما توسط طرف قرقیز مورد استفاده قرار گرفت.

در اثر درگیری حدود 30-40 شهروند از هر دو طرف با سنگ به یکدیگر حمله کردند. شلیک تیربار در اثر درگیری انجام شد.

مرزبانان قرقیزستان و تاجیکستان برای جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری چندین شلیک هشدار دهنده به هوا شلیک کردند.

مدتی درگیری از بین رفت. کار در مناطق مرزی دو کشور انجام شد.

Author: admin