کالج های پزشکی قرقیزستان هنوز در لیست سیاه پاکستان قرار دارند

کالج های پزشکی قرقیزستان هنوز در لیست سیاه پاکستان قرار دارند

Tainynews – از 14 ژانویه ، کمیسیون پزشکی پاکستان (PMC) لیست سیاه کالج های پزشکی شامل 15 موسسه آموزش عالی قرقیزستان با گرایش های پزشکی است.

دانشگاه های در لیست سیاه قرقیزستان برای پذیرش به شهروندان پاکستانی توصیه نمی شوند. پیش از این گزارش شده بود که کمیسیون پزشکی پاکستان (PMC) مدارک پزشکی فارغ التحصیلان ثبت نام شده در کالج های پزشکی قرقیزستان را فاقد اعتبار دانسته و محدودیت های پزشکی خود را در پاکستان وضع کرده است.

دانشکده ها در عدم رعایت ضوابط اجباری تعیین شده توسط شورا ارزیابی و رد کردند.

آکادمی KYRGYZSTAN ABC بیشکک
مRسسه پزشکی آسیایی KIRGYZSTAN
KYRGYZSTAN دانشگاه دولتی پزشکی جلال آباد
دانشگاه پزشکی Avicenna کیرگیزستان
KYRGYZSTAN دانشگاه پزشکی آدام
دانشگاه بین المللی پزشکی KYRGYZSTAN
م Instituteسسه پزشکی بین المللی KYRGYZSTAN ، دانشگاه بین المللی علوم و تجارت
KYRGYZSTAN دانشگاه دوستی مردم جلال آباد آباد دانشکده پزشکی A. Batirov
KYRGYZSTAN دانشکده پزشکی دانشگاه قرقیزستان و ازبکستان
دانشگاه پزشکی سلطنتی متروپولیتن KYRGYZSTAN
موسسه پزشکی آسیایی KYRGYZSTAN S. Tentishev
دانشکده پزشکی دانشگاه سالیمبکوف KYRGYZSTAN
موسسه اجتماعی پزشکی تحقیقات علمی کیرگیزستان
دانشکده پزشکی دانشگاه آتاتورک-آلاتو بین المللی کیرگیزستان
دانشکده پزشکی بین المللی KYRGYZSTAN (IUK ISM) (شماره مجوز: 180000058) ، پردیس Tokmok

برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، آکادمی پزشکی تاشکند ، شعبه فرغانه
برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، آکادمی پزشکی تاشکند ، تاشکند
برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، آکادمی پزشکی تاشکند ، واحد اورگنچ
برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، موسسه پزشکی دولتی سمرقند ، سمرقند
برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، موسسه پزشکی دولتی بخارا ، بخارا
برنامه UZBEKISTAN MBBS 5 ساله ، موسسه پزشکی دولتی اندیجان ، آندیجان

Author: admin