ازبکستان 61 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش کرد

ازبکستان 61 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews وزارت بهداشت در 14 ژانویه گزارش داد ، ازبکستان 61 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را برای روز گذشته گزارش کرده است ، تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 77777 رسیده است.

موارد جدید در 11 منطقه کشور تأیید شده است.

79 نفر در ازبکستان از ویروس کرونا بهبود یافته اند و مجموع آنها به 76276 (98٪ میزان بهبودی) رسیده است.

883 بیمار در مراکز درمانی کشور تحت درمان هستند ، 158 نفر از آنها وخیم و 32 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin