هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

Tainynews – طبق گزارش وزارت بهداشت ، روز گذشته هیچ مورد جدیدی از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان یافت نشد.

تعداد کل افراد آلوده ، بهبود یافته و مرگ و میر یکسان است.

از 30 آوریل سال 2020 ، 13308 نفر در تاجیکستان ویروس کرونا تشخیص داده شده است ، 13218 نفر بهبود یافته و 90 نفر فوت کرده اند.

Author: admin