نورلان Nigmatulin دوباره به عنوان رئیس Mazhilis انتخاب شد

نورلان Nigmatulin دوباره به عنوان رئیس Mazhilis انتخاب شد

Tainynews – نورلان نیگماتولین دوباره به عنوان رئیس مازیلی ها ، مجلس پایین پارلمان قزاقستان انتخاب شد.

100 نماینده به اتفاق آرا به او رأی دادند.

بالایم کسبایوا و پاول کازانتسف به عنوان معاون رئیس منصوب شدند.

Author: admin