جمعیت دائمی ازبکستان 653.7 هزار نفر رشد کرد

جمعیت دائمی ازبکستان 653.7 هزار نفر رشد کرد

Tainynews کمیته آمار دولتی اعلام کرد – جمعیت دائمی ازبکستان 653.7 هزار نفر افزایش یافته است.

از اول ژانویه سال 2021 ، جمعیت دائمی این کشور 34.5 میلیون نفر بود.

جمعیت به طور متوسط ​​54.5 هزار نفر در ماه یا به طور متوسط ​​1.8 هزار نفر در روز در سال 2020 رشد می کند.

Author: admin