هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

Tainynews وزارت بهداشت گفت: هیچ مورد جدیدی از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان ثبت نشده است.

از 17 ژانویه ، تعداد کل موارد تأیید شده 13308 نفر ، تعداد کل بهبودی ها 13228 مورد است.

تعداد کشته شدگان 90 نفر است.

Author: admin