978 مورد جدید از ویروس کرونا در قزاقستان تأیید شده است

978 مورد جدید عفونت ویروس کرونا در قزاقستان تأیید شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 17 ژانویه اعلام کرد: 978 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در قزاقستان طی روز تأیید شده است.

منطقه پاولودار 135 مورد جدید را تأیید کرد ، شهرستان نورالسلطان – 128 مورد. شهر آلماتی – 115؛ منطقه آلماتی – 92؛ منطقه آتیراو – 91؛ منطقه Akmola – 79؛ منطقه Kostanay – 72 ؛ منطقه کاراگاندا – 57؛ منطقه قزاقستان شمالی – 54؛ منطقه قزاقستان غربی – 46؛ منطقه قزاقستان شرقی – 30؛ منطقه ژامبیل – 23؛ منطقه Mangistau – 17؛ منطقه ترکستان – 16؛ شهر شیمکنت – 13؛ منطقه Aktobe – 7؛ منطقه Kyzylorda – 3.

در مجموع 168،096 مورد ویروس کرونا در کشور تاکنون تأیید شده است.

Author: admin