128 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافتند

128 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافتند

Tainynews – 128 نفر در روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 17 ژانویه گزارش داده است.

بیشکک گزارش 52 مورد بهبودی جدید ، منطقه چوی – 40 ، منطقه اوش – 11 ، منطقه ایسیک کول – 10 ، منطقه جلال آباد – 7 ، شهر اوش – 3 ، منطقه تالاس – 3 ، منطقه نارین – 2.

از زمان ابتلا به بیماری همه گیر ، 78994 نفر از کل ویروس کرونا در قرقیزستان بهبود یافته اند 83109 مورد تایید شده دتلفات ویروس کرونا در قرقیزستان به 1،384 رسید.

Author: admin