دو تیم پزشکان داوطلبانه دیگر به مناطق ناریون و اوش عزیمت کردند

دو تیم پزشکان داوطلبانه دیگر به مناطق ناریون و اوش عزیمت کردند

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: دو گروه دیگر از کارمندان پزشکی در تاریخ 10 آوریل به مناطق ناریون و اوش عزیمت کردند.

این افراد داوطلب هستند ، از جمله پزشکان بیماری های عفونی ، پزشکان خانواده و پزشکان کودکان. آنها تا بهبود وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور در این مناطق خواهند ماند.

این گروه ها با حكم وزارت بهداشت برای بازرسی از عفونت داخل بیمارستانی كاركنان پزشکی اعزام شدند.

به هر یک از کارکنان پزشکی کلیه تجهیزات محافظ لازم ارائه می شود. آنها همچنین پوشش ها ، ماسک ها ، دستکش و سایر تجهیزات پزشکی را به مناطق تحویل می دهند.

Author: admin

پاسخی بگذارید