قرقیزستان 123 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 123 مورد جدید روزانه COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews – تا صبح 17 ژانویه ، 123 مورد جدید روزانه COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 17 ژانویه گزارش داده است.

شهر بیشکک 42 مورد جدید را تأیید کرد ، منطقه چوی – 33 ، منطقه ایسیک کول – 22 ، منطقه اوش – 10 ، منطقه نارین – 7 ، منطقه جلال آباد – 6 ، منطقه تالاس – 2 ، شهر اوش – 1

از ابتدای شیوع همه گیر ، 83109 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شده است.

طی روز گذشته 1716 آزمایش PCR انجام شده است.

در طی یک روز دو نفر بر اثر ویروس کرونا مردند.

Author: admin