مغولستان 9 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

مغولستان 9 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews وزارت بهداشت در 18 ژانویه گزارش داد ، مغولستان پس از 9115 آزمایش در سراسر کشور ، 9 مورد ویروس کرونا را در روز گذشته گزارش کرده است.

در مجموع 1526 مورد ویروس کرونا در مغولستان تأیید شد.

20 نفر دیگر طی یک روز از COVID-19 بهبود یافتند. در مجموع 967 بیمار یا 63.4 درصد از افراد آلوده از ویروس کرونا در کشور بهبود یافتند.

548 نفر تحت درمان هستند.

از زمان شیوع 2 نفر جان خود را از دست دادند.

Author: admin