قرقیزستان در سال 2020 242 تن لوبیای خشک به منطقه ولادیمیر روسیه صادر کرد

قرقیزستان در سال 2020 242 تن لوبیای خشک به منطقه ولادیمیر روسیه صادر کرد

Tainynews – اداره راسلخوزنادزور در منطقه ولادیمیر گفت ، قرقیزستان در سال 2020 242 تن لوبیای خشک به منطقه ولادیمیر روسیه صادر کرد.

محصولات وارداتی تحت بازرسی قرنطینه گیاه پزشکی و کلیه آزمایشات لازم قرار گرفتند.

در این گزارش آمده است ، با توجه به نتایج معاینات گیاهپزشکی ، هیچ موجود قرنطینه ای شناسایی نشده است و همه محصولات از نظر گیاهپزشکی قرنطینه مطابقت دارند

Author: admin