بیمارستان های منطقه جمگل آمبولانس دریافت می کنند

بیمارستان های منطقه جمگل آمبولانس دریافت می کنند

Tainynews – امکانات پزشکی منطقه جمگل ، منطقه نارین ، آمبولانس های جدید دریافت کردند.

به ویژه بیمارستان های روستاهای چایک و مین کش آمبولانس دریافت کردند.

بیمارستان منطقه 4 آمبولانس دارد. دو مورد از آنها در طی شیوع ویروس کرونا با حمایت حامیان مالی خریداری شده اند.

Author: admin