خانه تجارت صنایع دستی ازبکستان در افغانستان افتتاح شد

خانه تجارت صنایع دستی ازبکستان در افغانستان افتتاح شد

عکس: UzA

Tainynews – مراسم افتتاحیه اتحادیه تجارت خانه صنعتگران ازبکستان در مزار شریف افغانستان برگزار شد.

UzA گزارش داد ، مدیر شرکت صنایع دستی و هنر ازبکستان Zafarbek Akbarov نمونه هایی از صنایع دستی ، هنرها و صنایع دستی و هنرهای کاربردی ازبکستان را ارائه داده است.

تابستان گذشته خانه تجارت صنعتگران ازبک نیز در یونان افتتاح شد. خانه تجارت تورون در سپتامبر سال 2020 در نیویورک افتتاح شد.

Author: admin