روسیه به 3.6 میلیون مورد ویروس کرونا نزدیک است

روسیه به 3.6 میلیون مورد ویروس کرونا نزدیک است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 22،857 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید در 85 منطقه کشور کشف شد. 2550 مورد بدون علامت هستند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،591،066 مورد رسیده است.

471 مورد کشنده از عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 66،037 نفر رسید.

در مجموع بیش از 97 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 373000 آزمایش برای روز گذشته.

617،328 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin