الكساندر ووچیچ ، رئیس جمهور صربستان ، انتخاب سادیر جپاروف را به عنوان رئیس جمهور تبریک می گوید

الكساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان انتخاب سادیر جپاروف را به عنوان رئیس جمهور تبریک می گوید

Tainynews – تیم تبلیغات انتخاباتی جپاروف گزارش داد ، الكساندر ووچیچ ، رئیس جمهور صربستان ، انتخاب سدیر جپاروف را به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان تبریک گفت.

ووچیچ از توسعه روابط بین کشورها در دوران ریاست جمهوری جپاروف و تشکر از نقش وی ابراز اطمینان کرد

Author: admin