روسیه 21،734 مورد جدید ویروس کرونا و 586 مورد مرگ را ثبت کرده است

روسیه 21،734 مورد جدید ویروس کرونا و 586 مورد مرگ را ثبت کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 21،734 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید در 85 منطقه کشف شد. 2440 نفر از آنها بدون علامت هستند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،612،800 مورد رسیده است.

586 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 66،623 نفر رسید.

در مجموع بیش از 97.3 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 257000 آزمایش برای روز گذشته.

615951 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin