وزارت بهداشت آماده افزایش احتمالی موارد Covid-19 در بیشکک است

وزارت بهداشت آماده افزایش احتمالی موارد Covid-19 در بیشکک است

Tainynews – نوربولوت اوسنباف ، معاون وزیر بهداشت ، در 9 مه گفت: وزارت بهداشت آماده است تا احتمال افزایش تعداد موارد عفونت کورو ویروس را افزایش دهد.

وی گفت: “قوانین و الزامات بهداشتی ایجاد شده است که حمل و نقل عمومی راه اندازی شود ، کنترل رانندگان نیز انجام خواهد شد. تعداد صندلی ها محدود خواهد بود.”

سناریوها توسعه یافته اند ، بخش ها ، بیمارستان ها ، کادر پزشکی برای این امر آماده هستند.

Author: admin