نتایج رأی گیری در 9 مرکز رأی گیری در قرقیزستان لغو شد

نتایج رأی گیری در 9 مرکز رأی گیری در قرقیزستان لغو شد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات پروتکل هایی با نتایج رأی گیری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان و همه پرسی سیستم دولت را از 7 کمیسیون محلی انتخابات از مجموع 54 تا 18 ژانویه دریافت کرد …

Author: admin