2 جانباز در ولسوالی سوکولوک جوایز رئیس جمهور پوتین را دریافت کردند

2 جانباز در ولسوالی سوکولوک جوایز رئیس جمهور پوتین را دریافت کردند

Tainynews – تورموش گزارش داد – 2 جانباز در ولسوالی سوکولوک در منطقه چوی جوایزی از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و جوایز نقدی مقامات قرقیز به مناسبت 75 سالگرد پیروزی در جنگ میهنی بزرگ دریافت کردند.

Author: admin