قاضی دادگاه عالی تازه انتخاب شده قرقیزستان سوگند یاد کرد

قاضی دادگاه عالی قرقیزستان که به تازگی انتخاب شده است ، سوگند یاد کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز دامیر نظروف را به عنوان قاضی دادگاه عالی انتخاب كرد.

وی توسط سرپرست تالانت مامیتوف رئیس جمهور معرفی شد.

93 نماینده به نامزد و یكی به وی رأی دادند.

پس از انتخابات ، دامیر نظروف در جلسه پارلمان قرقیزستان سوگند یاد کرد.

وی سمت قاضی دادگاه منطقه اوکتیابرسکی بیشکک را داشت.

Author: admin