کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج زودرس ریاست جمهوری قرقیزستان را طی چند روز آینده اعلام خواهد کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج زودرس ریاست جمهوری قرقیزستان را طی چند روز آینده اعلام خواهد کرد

نایب رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات عبدی جاپار بکماتوف

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، در 19 ژانویه به AKIpress گفت – تمام پروتکل های دارای نتایج رأی گیری از کمیسیون های محلی انتخاباتی امروز دریافت می شود.

وی گفت: “ما آنگاه گزارش ها و شکایات را بررسی خواهیم کرد. احتمالاً فردا این کار را به پایان خواهیم رساند.”

وی افزود ، جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات پس از اعلام نتایج انتخابات برگزار می شود.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در 10 ژانویه برگزار شد. طبق نتایج رای گیری اولیه ، سادیر جپاروف در انتخابات پیروز شد.

Author: admin